Algemene Voorwaarden

Klant en Laat het Nakijken komen overeen dat:

 

Laat het Nakijken:

  • tekst(en) van de klant nakijkt op o.a. spelfouten, grammatica en leesbaarheid en daarbij zijn best doet de tekst(en) van de klant nóg beter te maken.
  • zijn werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen doet en naar de eisen van goed vakmanschap.
  • samen met de klant het doel van de opdracht zal formuleren, met inschatting van verwachte tijdsduur en kosten en dit per mail zal sturen als bevestiging van de opdracht
  • geen informatie aan derden zal verstrekken tenzij daar (bij voorkeur schriftelijke) toestemming van klant voor is.
  • alle informatie vertrouwelijk behandelt.

 

de klant:

  • Laat het Nakijken naar beste mogelijkheid zal informeren over zaken die van belang zijn voor de opdracht.
  • beseft dat als wij een overeenkomst aangaan, Laat het Nakijken ervan uitgaat, dat deze werkzaamheden toegestaan zijn (door wie dan ook) en dat er bijvoorbeeld geen sprake is van plagiaat.
  • altijd verantwoordelijk blijft voor zijn of haar eigen tekst. Laat het Nakijken is niet aansprakelijk te stellen, voor wat voor schade dan ook en kan bijvoorbeeld niet garanderen dat een tekst goedgekeurd wordt.

 

Het tarief is € 36,00 per uur inclusief btw (studenten krijgen 20% korting op het standaardtarief). Het tarief voor bedrijven en overheden is € 50,00 per uur exclusief btw. Werkzaamheden worden afgerond per kwartier.

 

Voor de gewerkte uren ontvang je een factuur. De betalingen moeten binnen 14 dagen overgemaakt worden op rekeningnummer NL90INGB0007311812 t.n.v. Laat het Nakijken te Cuijk.

LAAT HET NAKIJKEN!